Visie

Arbo & kwaliteitmanagement

Resultaatgerichte management ondersteuning.

 

Missie van CRUTZEN consultancy

Een aantoonbare bijdrage leveren aan het waarborgen van de continuïteit en de verhoging van het rendement van bedrijven door resultaatgerichte managementondersteuning bij van het verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen, arbo- en kwaliteitszorg.

 

Visie van CRUTZEN consultancy

Crutzen consultancy hanteert de volgende statements als uitgangspunten voor haar dienstverlening:

  • De dienstverlening dient betrouwbaar, efficiënt, effectief en betaalbaar te zijn. Afgestemd op de bedrijfssituatie en naar tevredenheid van de klant.
  • Een bedrijf wordt gemanaged op basis van visie, doelstellingen, strategie, kritische succesfactoren en daarvan afgeleide prestatie-indicatoren. De geleverde diensten dienen hieraan gerelateerd te zijn.
  • Alle intern en externe geformuleerde voorwaarden of (wettelijke) eisen dienen zodanig geïmplementeerd te worden dat ze een aantoonbare bijdrage leveren aan continuïteit en rendement van het bedrijf.
  • Alle diensten beoordelen op hun samenhang met andere activiteiten of processen, zodat er een betere borging en een grotere meerwaarde ontstaat. Geen hit en run acties.
  • Arbo– en kwaliteitszorg is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.
  • Het managen van de verwachting van alle betrokken partijen middels heldere en open communicatie.
  • Een goede adviseur maakt zichzelf overbodig.
  • Uitsluitend opdrachten aannemen, die vallen binnen de competenties, beschikbare tijd en visie van Crutzen consultancy.

 

Door bovenstaande uitgangspunten te hanteren behoudt Crutzen consultancy haar toegevoegde waarde in de markt, waardoor haar continuïteit en rendement en daarmee haar bestaansrecht gewaarborgd wordt.